HAMID KOUCHAK

  • Home
  • پاییز لحظها

پاییز لحظها

پاییز لحظها
زمستان در پیش است
از سوزش پیداست، برگ‌هایم را بی‌حس کرده
ساقه‌هایم را هراسان
شاخه‌ایم لرزان در اندوه سفر برگ هایم
همه با هم اشک می‌ریزند
برای سپردن زمستانی دیگر دور از هم
باده زشت یکی‌ یکی‌ برگ‌هایم را می‌رباید
لیک ریشهام استوار زمین را در بر گرفته
و امید بهار را در من زمزمه می‌کند
بهاری که حتا با د هم زیباست
دی‌ ۲۰۱۱

Powered By Home